Bóg, który przychodzi (FZ 5)

Angologia Fantazje Zielonogórskie 5, zwycięskie opowiadanie